Đăng Ký Làm Thực Tập Sinh

Hỗ trợ kết nối các bạn sinh viên đang có nhu cầu tìm kiếm cơ hội thực tập tại các công ty. Hồng và đội ngũ Rose Digital Sales sẽ tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng để đưa các bạn đến công ty phù hợp với bạn. Đăng ký ngay để được hỗ trợ.

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑