CPL là gì? Cách tính CPL

CPL là gì? CPL (Cost Per Lead) là một trong những chỉ số đánh KPIs cho một Campaign Marketing (Chiến dịch), nhà quảng cáo trả tiền cho mỗi một hành động đặc biệt mà khách hàng thực hiện nhằm một mục đích có lợi cho nhà quảng cáo. Hành động đặc biệt ở đây là... Continue Reading →

Tạo một blog trên WordPress.com

Up ↑