4D Facemask là gì?

Cấu tạo của khẩu trang 4D Khẩu trang 4D là loại khẩu trang 4 lớp gồm:+ 1 lớp SMS + 1 lớp vải không dệt + 1 lớp kháng khuẩn Melt-blown + 1 lớp SMS Hai loại Size + 4D for adults:83x203mm + 4D for Kids: 70x175mm Tại sao nên dùng 4D facemask? >> 4D... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑