Khi Hơi Thở Hoá Thinh Không

"Khi hơi thở hóa thành thinh không" cho ta cảm nhận những gì? Cái nhìn chân thực nhất về nghề bác sĩ, nó không phải là nghề dành cho những ai có mong muốn trở thành bác sĩ để kiếm thật nhiều tiền mà là nghề cao quý để cứu người. Người nắm sinh mệnh... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑